Mikä on perinnönjakokirja?

Perinnönjako kirja on dokumentti, jonka allekirjoittaa kaikki perinnön osakkaat, sekä kaksi esteetöntä todistajaa.

Perinnönjakokirjaan pitää merkitä

Allekirjoituksen päivämäärä
Mitä jaetaan
Mitä jaetaan kullekkin osakkaalle
Jos liitteenä on testamentti, pitää olla selvitys lakiosista.