Testamentti malli ja opas

Mikä on testamentti?

Testamentti on ennalta määritelty oikeustoimi kuoleman varalta. Sen tarkoituksena on määrätä omaisuudesta henkilön kuoleman jälkeen. Suomen oikeudessa yleisesti on periaatteena, että henkilöt saavat vapaasti valita minkälaisen testamentin tekevät.Testamentissa pitää silti noudattaa tiettyjä lain vaatimia muotoja ja määräyksiä, jotta testamentista tulee pätevä oikeudessa. Näistä lisää myöhemmin tällä sivulla.

 

Erityistestamentti vai yleistestamentti?

Erityistestamentti : määräät jollekin tietyn osan omaisuudestasi. Se voi olla esine, rahasumma tai koko omaisuutesi.

Yleistestamentti: Omaisuutta ei määrätä yksityiskohtaisesti. Perijä tai perijät saavat koko omaisuutesi tai osan siitä mikä on jäänyt jäljelle.

Testamentti voi sisältää molemmat, sekä erityistestamentin että yleisetestamentin. Esimerkiksi voit testamentata rahaomaisuutesi yhdelle ja loput omaisuudesta toiselle taholle.

 

Testamentin ehdot

Voit halutessasi laittaa testamenttiisi erityisiä ehtoja tai edellytyksiä. Nämä eivät kuitenkaan voi olla hyvän tavan vastaisia tai rajoittaa kohtuuttomasti saajan henkikökohtaista päätöksentekoa.

Lykkäävä ehto: Esim: puolisolle voidaan testamentata yhteinen koti hänen kuolemaansa asti.
Purkava ehto: Jos tietty ehto täyttyy, testamentti purkautuu.
Voit myös velvoittaa testamentillä saajan esimerkiksi hoitajaksi tietylle henkilölle. Määräys on saajalle sitova, jos hän ottaa sen vastaan.

 

Näin teet testamentin

Testamentti on oikeudessa pitävä asiakirja. Tästä syystä on tärkeää, että teet sen oikein. Muotosääntöjen tarkoituksena on minimoida epäselvyydet omaisuudenjaossa ja estää mahdolliset riidat. Testamentti voidaan julistaa mitättömäksi, jos vaatimuksia ei noudateta. Yleisin syy testamentin hylkäykseen on muotoiluvirheet.

Testamentin sisällön voit itse päättää vapaasti, kunhan muotoiluvaatimukset on täytetty. Testamentin pitää olla mahdollisimman yksiselitteinen. Pyri välttämään sekavia ja monimutkaisia määräyksiä.

Oleellisinta on, että testamentissa lukee, kuka tai ketkä ovat perinnön saajat ja mikä osa omaisuudesta testamentataan. 

Testamentin rakennus vaihe vaiheelta

Voit käyttää apuna myös valmispohjiamme.

  1. Tee lista omaisuudestasi, jonka haluat testamentata. Koeta arvioida omaisuuden arvo mahdollisimman tarkasti, jotta saat oikean yleiskuvan omistuksistasi.
  2. Kirjoita paperille tai valmispohjaan kuinka haluat omaisuutesi jaettavan.
  3. Ilmoita saajan tai saajien nimi ja henkilötunnus. On kannattavaa myös lisätä suhteesi henkilöön esimerkiksi. puoliso tai serkku. Halutessasi voit myös testamentata osan omaisuudestasi järjestöille kuten Punaiselle Ristille, tällöin mainitse, että haluat käyttää tietyn osan omaisuudestasi järjestön tukemiseen.
  4. Kirjoita testamenttiin oma henkilötunnuksesi, päivämäärä, paikkakunta ja allekirjoitus.
  5. Tee tai tulosta valmis testamentti kirjallisena kahtena kappaleena todistajien ollessa mukana. Todistajien pitää kirjoittaa päivämäärä, sijainti ja allekirjoitus läsnäolostaan. Todistajien pitää olla vähintään 15-vuotiaita ja ilmoittaa myös asuinpaikka ja ammatti. Puoliso, sukulaiset tai muut testamentin hyödynsaajat eivät voi olla todistajina.
  6. Säilytä testamentti turvassa. Varmista, että testamentti on löydettävissä kuolemasi jälkeen esim. kertomalla mihin yhden kappaleen olet piiloittanut. Voit myös antaa yhden kappaleen sen henkilön haltuun, joka omaisuuden tulee perimään.

 

Miksi testamentti kannattaa tehdä?

Suomen lainsäädäntö ei edellytä keneltäkään testamentin tekemistä. Omaisuus siirtyy tällöin perillisille perintökaaren mukaisessa perimysjärjestyksessä. Mikäli perillisiä ei ole, omaisuus siirtyy kokonaisuudessaan valtiolle.

Laatimalla testamentin annat jälkipolville selkeät ohjeet omaisuutesi jakamisesta ja käyttämisestä. Testamentti takaa henkilökohtaisen tahtosi toteutumisen. Testamen tilla voit jättää omaisuutesi tai osan siitä myös hyväntekeväisyyteen.

Tässä oppaassa kerromme mitä perinnölle normaalisti tapahtuu. Keitä ovat ensisijaiset perilliset ja mikä on esimerkiksi lesken asema?

Lisäksi kerromme miten testamentti laaditaan ja kuinka lakiosa rajoittaa vapautta määrätä omaisuudestaan testamentilla. Yleensä testamentin laatiminen ei ole kovin vaikeaa, ja voit tehdä sen myös itse tämän oppaan ohjeiden perusteella.

Testamentin laatiminen on kuitenkin erittäin muotosidonnaista. Jos muotovaatimuksia ei ole noudatettu, voidaan testamentti myöhemmin julistaa pätemättömäksi. Jos tunnet epävarmuutta tai haluat sisäl lyttää testamenttiin monimutkaisia määräyksiä, on parasta olla etukäteen yhtey dessä omaan lakimieheen.

Katso myös