Mikä on edunvalvontavaltuutus? Selitys tässä.

Edunvalvontavaltuutus on oikeudellinen asiakirja, jonka avulla henkilö voi ennalta määrätä, kuka häntä edustaa ja hoitaa hänen asioitaan, mikäli hän itse ei siihen kykene esimerkiksi sairauden tai onnettomuuden seurauksena. Edunvalvontavaltuutus on tärkeä osa henkilökohtaista varautumista ja sen avulla voidaan turvata valtuutetun henkilön oikeudet ja etu parhaalla mahdollisella tavalla.

Miksi edunvalvontavaltuutus on tärkeä?

Ilman edunvalvontavaltuutusta, jos henkilö menettää toimintakykynsä, hänen asioitaan hoitamaan määrätään mahdollisesti edunvalvoja maistraatin tai tuomioistuimen toimesta. Tämä prosessi voi olla pitkä ja kallis, eikä valittu edunvalvoja välttämättä ole henkilö, johon valtuutettu luottaa. Edunvalvontavaltuutuksella voi itse valita henkilön, joka on luotettava ja jolla on ymmärrys valtuutetun toiveista ja tarpeista.

Kuinka edunvalvontavaltuutus laaditaan?

Edunvalvontavaltuutuksen laatiminen vaatii huolellisuutta ja se tulee tehdä kirjallisesti. Valtuutuksen on oltava yksilöity ja siinä tulee määritellä, mihin asioihin valtuutus ulottuu. Lisäksi asiakirjassa tulee olla sekä valtuuttajan että valtuutetun allekirjoitukset. On suositeltavaa käyttää asiantuntijan, kuten lakimiehen apua valtuutuksen laatimisessa, jotta se täyttää kaikki lailliset vaatimukset ja on pätevä.

Edunvalvontavaltuutuksen voimaantulo

Edunvalvontavaltuutus astuu voimaan vasta, kun valtuuttaja itse ei enää kykene hoitamaan asioitaan. Tämän toteamiseksi tarvitaan yleensä lääkärinlausunto. Valtuutus on voimassa toistaiseksi, ellei valtuuttaja ole määritellyt asiakirjassa toisin.

Hyödyllisiä linkkejä

Edunvalvontavaltuutus on tehokas keino varmistaa, että henkilön tahto ja etu toteutuvat hänen ollessa kykenemätön itse päättämään asioistaan. Sen avulla voidaan välttää monia oikeudellisia ja henkilökohtaisia ongelmia, jotka voivat ilmetä äkillisissä elämänmuutoksissa.