Mikä on kuolinpesän hoito? Selitys ja ohjeet

Kuolinpesän hoito on prosessi, joka alkaa henkilön kuolemasta ja päättyy perinnönjaon toteutumiseen. Kuolinpesän hoitoon liittyy monia vaiheita, jotka tulee suorittaa huolellisesti ja lain mukaisesti. Tässä artikkelissa käydään läpi kuolinpesän hoidon keskeiset vaiheet ja käytännöt.

Kuolinpesän selvitys

Kuolinpesän selvitys alkaa kuolinilmoituksen tekemisestä ja kuolintodistuksen hankkimisesta. Tämän jälkeen on tärkeää ilmoittaa kuolemasta eri viranomaisille, kuten pankille, vakuutusyhtiöille ja eläkelaitoksille. Kuolinpesän osakkaat, eli perilliset tai testamentinsaajat, kokoontuvat usein perunkirjoitukseen, joka on suoritettava kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta.

Perunkirjoitus

Perunkirjoituksessa laaditaan perukirja, joka on virallinen asiakirja kuolinpesän varoista ja veloista. Perukirjaan merkitään kaikki pesän varat, kuten kiinteistöt, arvopaperit ja muu irtain omaisuus, sekä velat. Perukirja toimii perintöverotuksen perusteena ja on tärkeä asiakirja perinnönjaossa.

Perinnönjako

Kun perukirja on valmis ja perintöverot maksettu, voidaan aloittaa perinnönjako. Perinnönjaossa kuolinpesän varat jaetaan perillisten kesken testamentin tai lain mukaisesti. Jos perilliset pääsevät yksimielisyyteen, he voivat tehdä keskenään perinnönjakosopimuksen. Jos yksimielisyyteen ei päästä, perinnönjako voidaan toimittaa pesänjakajan avulla.

Linkkejä ja lisätietoja

  • Oikeusministeriö: Tietoa perintöoikeudesta ja kuolinpesän hoidosta.
  • Verohallinto: Ohjeita perintöverotukseen liittyen.
  • Suomi.fi: Kattava tietopaketti perinnönjaosta ja kuolinpesän hoidosta.

Kuolinpesän hoito voi olla monimutkainen ja tunteita herättävä prosessi. On suositeltavaa konsultoida asiantuntijaa, kuten lakimiestä tai pesänjakajaa, erityisesti jos kuolinpesän tilanne on monitahoinen tai jos perillisten välillä on erimielisyyksiä.