Kuolinpesän Velat: Kuka Ne Maksaa?

Kuolinpesän velat ovat osa vainajan jättämää omaisuutta, joka siirtyy perillisille. Kuolinpesä vastaa vainajan veloista siihen asti, kunnes perunkirjoitus on toimitettu ja omaisuus jaettu. Tässä artikkelissa käsitellään, miten kuolinpesän velat hoidetaan ja mitä perillisten tulee ottaa huomioon.

Kuolinpesän velkojen käsittely

Kun henkilö kuolee, hänen velkansa eivät katoa, vaan siirtyvät kuolinpesälle. Kuolinpesän osakkaiden (perillisten ja testamentinsaajien) on selvitettävä vainajan velat ja huolehdittava niiden maksamisesta. Velkojen maksu suoritetaan vainajan jättämästä omaisuudesta ennen perinnönjakoa.

Velkojen selvittäminen

Perunkirjoituksessa kootaan tietoja vainajan varoista ja veloista. Tämä on tärkeää, sillä perunkirjoitus toimii perustana perinnönjaolle ja veroilmoitukselle. Velkojen selvittämiseen kuuluu kaikkien velkojien tiedottaminen kuolemasta. Velkojilla on oikeus vaatia saataviaan kuolinpesältä.

Miten velat maksetaan?

Kuolinpesän velat maksetaan vainajan varoista. Jos varat eivät riitä kattamaan kaikkia velkoja, kuolinpesä voi olla velkajärjestelyssä tai konkurssissa. Tällöin velkojat saavat maksunsa vain siihen asti, kun varoja riittää.

Perillisten vastuu veloista

Perilliset vastaavat vainajan veloista vain siihen määrään asti, kuin he perivät omaisuutta. He eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa veloista, elleivät ole erikseen sitoutuneet niitä maksamaan. Jos perillinen kuitenkin ottaa vastaan perinnön tietäen, että velat ylittävät varat, hän voi joutua vastuuseen ylimenevästä määrästä.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

  • Mitä tapahtuu, jos kuolinpesän varat eivät riitä kattamaan velkoja? – Jos varat eivät riitä, kuolinpesä voi joutua konkurssiin. Perilliset eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa veloista, elleivät ole niitä erikseen omiin nimiinsä ottaneet.
  • Voiko perillinen kieltäytyä perinnöstä? – Kyllä, perillinen voi kieltäytyä perinnöstä perukirjan teon jälkeen, mikäli ei halua ottaa vastuuta veloista.
  • Miten testamentti vaikuttaa velkojen maksuun? – Testamentti voi määrätä tiettyjen omaisuuserien siirtymisestä tietyille henkilöille, mutta velat on maksettava ennen perinnönjakoa.

Lisätietoja kuolinpesän veloista ja niiden käsittelystä voit löytää oikeus.fi -sivustolta.