Mikä on kuolinpesän yhteishallinta? Selitys tässä.

Kuolinpesän yhteishallinta tarkoittaa sitä, että kun henkilö kuolee, hänen omaisuutensa siirtyy kuolinpesälle, jota hallinnoivat perilliset yhdessä. Kuolinpesän osakkaat ovat yhteisvastuullisia pesän hallinnasta ja velvoitteista, kunnes perintö on jaettu.

Kuolinpesän hallinnon perusteet

Kuolinpesän hallinto alkaa vainajan kuolemasta ja jatkuu, kunnes perintö on jaettu osakkaiden kesken. Hallinnon aikana kuolinpesän osakkaat vastaavat yhdessä pesän veloista ja muista sitoumuksista. Heillä on myös oikeus päättää omaisuuden myymisestä tai muusta käsittelystä.

Yhteishallinnan käytännön toimet

Yhteishallinnassa kaikkien osakkaiden tulee päästä yksimielisyyteen tärkeissä päätöksissä, kuten omaisuuden myynnissä. Jos yksimielisyyteen ei päästä, osakkaat voivat pyytää tuomioistuimelta ratkaisua.

  • Pesänselvittäjän ja -jakajan määrääminen: Jos osakkaat eivät pääse yksimielisyyteen tai kuolinpesän hallinta on muuten monimutkaista, voidaan oikeudelta pyytää pesänselvittäjän tai -jakajan määräämistä.
  • Perukirjan laatiminen: Perukirja on asiakirja, jossa luetellaan vainajan varat ja velat. Perukirjan laatiminen on ensimmäinen askel kuolinpesän hallinnossa.
  • Omaisuuden hoito: Kuolinpesän osakkaat vastaavat yhdessä vainajan omaisuuden hoidosta ja säilyttämisestä.

Yhteishallinnan haasteet

Yhteishallinta voi aiheuttaa erimielisyyksiä, erityisesti jos osakkaiden välillä on henkilökohtaisia ristiriitoja tai erilaisia näkemyksiä omaisuuden hallinnasta. Tällaisissa tilanteissa on suositeltavaa käyttää asiantuntijoiden, kuten lakimiesten apua.

Hyödyllisiä linkkejä

  1. Suomen oikeuslaitoksen virallinen sivusto
  2. Verohallinnon tietoa perinnöstä ja perintöverosta

Kuolinpesän yhteishallinta on monimutkainen prosessi, joka vaatii osakkaiden välistä yhteistyötä ja ymmärrystä. Oikea-aikainen ja asianmukainen tieto sekä asiantuntijoiden apu ovat avainasemassa onnistuneessa kuolinpesän hallinnassa.