Mitä perunkirjoitukseen tarvitaan: Tarvittavat asiakirjat ja tiedot

Perunkirjoitus on tärkeä oikeudellinen toimenpide, joka suoritetaan henkilön kuoleman jälkeen. Se on prosessi, jossa selvitetään vainajan varat ja velat sekä laaditaan perukirja. Perukirja toimii perinnönjaon pohjana ja on tärkeä asiakirja verotusta varten. Tässä artikkelissa käsitellään, mitä perunkirjoitukseen tarvitaan ja mitä vaiheita siihen kuuluu.

Perunkirjoituksen vaiheet

Perunkirjoitusprosessi voidaan jakaa useisiin vaiheisiin, jotka ovat seuraavat:

 1. Vainajan tietojen selvittäminen
 2. Perunkirjoitustilaisuuden järjestäminen
 3. Perukirjan laatiminen
 4. Perukirjan toimittaminen verottajalle

Tarvittavat asiakirjat ja tiedot

Perunkirjoitusta varten tarvitaan useita asiakirjoja ja tietoja, jotka auttavat selvittämään vainajan varallisuuden ja velat. Seuraavassa on luettelo tärkeimmistä asiakirjoista ja tiedoista:

 • Vainajan henkilötiedot: Henkilötunnus, kuolinpäivä ja viimeinen kotikunta.
 • Perillisten tiedot: Perillisten nimet, osoitteet ja henkilötunnukset.
 • Testamentti: Jos vainajalla oli testamentti, se tulee liittää perukirjaan.
 • Avioehto: Jos vainajalla oli avioehto, se tulee liittää perukirjaan.
 • Vainajan varat: Tiedot vainajan pankkitileistä, kiinteistöistä, arvopapereista, ajoneuvoista ja muista omaisuuseristä.
 • Vainajan velat: Tiedot vainajan veloista, kuten asuntolainat, kulutusluotot ja muut velat.
 • Vainajan viimeinen veroilmoitus: Tämä auttaa selvittämään vainajan taloudellisen tilanteen.
 • Vainajan viimeinen tiliote: Tämä auttaa selvittämään vainajan pankkitilien saldot kuolinpäivänä.

Perunkirjoitustilaisuuden järjestäminen

Perunkirjoitustilaisuus on järjestettävä kolmen kuukauden kuluessa vainajan kuolemasta. Tilaisuuteen kutsutaan kaikki perilliset, leski ja mahdolliset testamentin saajat. Tilaisuudessa käydään läpi vainajan varat ja velat sekä laaditaan perukirja. Perukirjan laatimiseen tarvitaan kaksi uskottua miestä, jotka allekirjoittavat perukirjan.

Perukirjan laatiminen ja toimittaminen

Perukirja on asiakirja, johon kirjataan kaikki vainajan varat ja velat sekä perillisten tiedot. Perukirja tulee laatia huolellisesti, sillä se toimii perinnönjaon pohjana ja on tärkeä asiakirja verotusta varten. Perukirja tulee toimittaa verottajalle kuukauden kuluessa perunkirjoitustilaisuudesta.

Lähteet

Lisätietoja perunkirjoituksesta ja siihen liittyvistä vaatimuksista löydät seuraavista lähteistä:

Perunkirjoitus on monivaiheinen prosessi, joka vaatii huolellista valmistelua ja asiakirjojen keräämistä. On tärkeää noudattaa määräaikoja ja varmistaa, että kaikki tarvittavat tiedot ja asiakirjat ovat kunnossa, jotta perunkirjoitus sujuu ongelmitta.