Mitä tarkoittaa avio-oikeus: Puolisoiden omaisuuden jakaminen

Avio-oikeus on keskeinen käsite suomalaisessa perheoikeudessa, ja se liittyy avioliiton taloudellisiin vaikutuksiin. Avio-oikeus tarkoittaa puolisoiden oikeutta toistensa omaisuuteen avioliiton päättyessä joko avioeroon tai toisen puolison kuolemaan. Tämä oikeus on säädetty Suomen avioliittolaissa, ja sen tarkoituksena on turvata puolisoiden taloudellinen tasavertaisuus avioliiton päättyessä.

Mitä avio-oikeus kattaa?

Avio-oikeus kattaa lähtökohtaisesti kaiken omaisuuden, jonka puolisot omistavat avioliiton aikana. Tämä tarkoittaa, että molemmilla puolisoilla on oikeus puoleen toistensa omaisuudesta avioliiton päättyessä. Omaisuus voi olla esimerkiksi kiinteistöjä, autoja, säästöjä, sijoituksia tai muuta arvokasta omaisuutta.

Poikkeukset avio-oikeudesta

On kuitenkin tärkeää huomata, että avio-oikeudesta voidaan poiketa tietyissä tilanteissa. Näitä poikkeuksia ovat muun muassa:

  • Avioehto: Puolisot voivat solmia avioehdon, jossa he sopivat, että avio-oikeutta ei ole tai että se koskee vain tiettyä omaisuutta. Avioehto on tehtävä kirjallisesti ja rekisteröitävä maistraatissa.
  • Perintö ja lahjat: Jos puoliso on saanut omaisuutta perintönä tai lahjana, ja perinnönjättäjä tai lahjoittaja on määrännyt, että omaisuus ei kuulu avio-oikeuden piiriin, tämä omaisuus jää avio-oikeuden ulkopuolelle.
  • Henkilökohtainen omaisuus: Tietyt henkilökohtaiset esineet, kuten vaatteet ja henkilökohtaiset käyttöesineet, voivat jäädä avio-oikeuden ulkopuolelle.

Avio-oikeuden toteutuminen

Avio-oikeus toteutuu käytännössä vasta avioliiton päättyessä. Kun avioliitto päättyy, puolisoiden omaisuus jaetaan tasan heidän kesken. Tämä tarkoittaa, että molemmat puolisot saavat yhtä suuren osuuden yhteisestä omaisuudesta. Jos toinen puolisoista on omistanut enemmän omaisuutta kuin toinen, hän joutuu maksamaan tasinkoa toiselle puolisolle, jotta omaisuus jakautuu tasan.

Avio-oikeuden merkitys

Avio-oikeus on tärkeä osa avioliiton taloudellista turvaa. Se varmistaa, että puolisoiden taloudellinen asema on tasavertainen avioliiton päättyessä, ja estää toista puolisoa jäämästä taloudellisesti heikompaan asemaan. Avio-oikeus on erityisen tärkeä silloin, kun toinen puolisoista on ollut esimerkiksi kotiäitinä tai -isänä ja ei ole ansainnut omaa tuloa avioliiton aikana.

Lisätietoa avio-oikeudesta ja sen vaikutuksista voit lukea esimerkiksi Finlexin sivuilta tai Oikeus.fi-sivustolta.