Mitä tarvitaan perunkirjoitukseen: Tärkeimmät asiakirjat ja tiedot

Perunkirjoitus on tärkeä oikeudellinen toimenpide, joka suoritetaan henkilön kuoleman jälkeen. Se on prosessi, jossa selvitetään vainajan varat ja velat sekä laaditaan perukirja. Perukirja toimii perinnönjaon pohjana ja on tärkeä asiakirja verotusta varten. Tässä artikkelissa käsitellään, mitä tarvitaan perunkirjoitukseen.

Perunkirjoituksen valmistelu

Perunkirjoituksen valmistelu alkaa yleensä heti kuoleman jälkeen. On tärkeää kerätä kaikki tarvittavat asiakirjat ja tiedot, jotta perunkirjoitus voidaan suorittaa oikein ja ajallaan. Seuraavassa on luettelo asioista, jotka tarvitaan perunkirjoitukseen:

 • Vainajan henkilötiedot: Henkilötunnus, syntymä- ja kuolinpäivä sekä mahdollinen avioliittotodistus.
 • Perillisten tiedot: Kaikkien perillisten nimet, osoitteet ja henkilötunnukset.
 • Testamentti: Jos vainajalla oli testamentti, se on esitettävä perunkirjoituksessa.
 • Varallisuustiedot: Tiedot vainajan omistamista kiinteistöistä, pankkitileistä, arvopapereista, ajoneuvoista ja muusta omaisuudesta.
 • Velkatiedot: Tiedot vainajan veloista, kuten asuntolainat, kulutusluotot ja muut velat.
 • Eläke- ja vakuutustiedot: Tiedot mahdollisista eläkkeistä ja vakuutuksista, joista voi olla hyötyä perunkirjoituksessa.

Perunkirjoituksen suorittaminen

Perunkirjoitus on suoritettava kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Perunkirjoituksen voi suorittaa joko perilliset itse tai he voivat käyttää apunaan lakimiestä tai muuta asiantuntijaa. Perunkirjoitustilaisuudessa laaditaan perukirja, johon kirjataan kaikki vainajan varat ja velat sekä perillisten tiedot.

Perukirjan laatiminen

Perukirja on virallinen asiakirja, joka sisältää seuraavat tiedot:

 1. Vainajan henkilötiedot: Nimi, henkilötunnus, syntymä- ja kuolinpäivä.
 2. Perillisten tiedot: Kaikkien perillisten nimet, osoitteet ja henkilötunnukset.
 3. Varallisuustiedot: Yksityiskohtainen luettelo vainajan omaisuudesta ja sen arvosta.
 4. Velkatiedot: Yksityiskohtainen luettelo vainajan veloista.
 5. Testamentti: Jos vainajalla oli testamentti, sen sisältö kirjataan perukirjaan.

Perukirjan toimittaminen

Perukirja on toimitettava verottajalle kuukauden kuluessa perunkirjoitustilaisuudesta. Verottaja käyttää perukirjaa perintöverotuksen pohjana. On tärkeää, että perukirja on laadittu huolellisesti ja että kaikki tarvittavat tiedot on esitetty oikein.

Lisätietoja

Perunkirjoitus on monimutkainen prosessi, ja on suositeltavaa käyttää asiantuntijan apua, jos perunkirjoitus tuntuu haastavalta. Lisätietoja perunkirjoituksesta ja siihen liittyvistä vaatimuksista löytyy esimerkiksi Verohallinnon sivuilta.

Perunkirjoitus on tärkeä osa perinnönjakoa ja verotusta, ja sen suorittaminen oikein on tärkeää kaikkien osapuolten kannalta. Huolellinen valmistelu ja asiantuntijan apu voivat helpottaa prosessia merkittävästi.