Mitä tietoja tarvitaan perunkirjoitusta varten: Tässä vastaus

Perunkirjoitus on tärkeä oikeudellinen toimenpide, joka suoritetaan henkilön kuoleman jälkeen. Sen tarkoituksena on selvittää vainajan varat ja velat sekä määrittää perillisten oikeudet. Perunkirjoitusta varten tarvitaan useita erilaisia tietoja ja asiakirjoja. Tässä artikkelissa käymme läpi, mitä tietoja tarvitaan perunkirjoitusta varten.

Vainajan henkilötiedot

Ensimmäinen ja tärkein tieto on vainajan henkilötiedot. Näihin kuuluvat:

 • Vainajan täydellinen nimi
 • Henkilötunnus
 • Kuolinpäivä
 • Viimeinen kotiosoite

Perillisten ja testamentinsaajien tiedot

Perunkirjoituksessa on tärkeää selvittää, ketkä ovat vainajan perilliset ja mahdolliset testamentinsaajat. Tarvittavia tietoja ovat:

 • Perillisten ja testamentinsaajien täydelliset nimet
 • Henkilötunnukset
 • Osoitteet
 • Sukulaisuussuhde vainajaan

Vainajan varat

Perunkirjoituksessa on selvitettävä vainajan omaisuus. Tämä sisältää:

 • Kiinteistöt ja asunnot
 • Pankkitilit ja säästöt
 • Arvopaperit ja osakkeet
 • Ajoneuvot
 • Arvokkaat esineet, kuten korut ja taideteokset
 • Eläkevakuutukset ja henkivakuutukset

Vainajan velat

Vainajan velat on myös selvitettävä perunkirjoituksessa. Näihin kuuluvat:

 • Asuntolainat
 • Kulutusluotot
 • Luottokorttivelat
 • Mahdolliset muut velat ja sitoumukset

Asiakirjat ja todistukset

Perunkirjoitusta varten tarvitaan myös useita asiakirjoja ja todistuksia, kuten:

 • Vainajan virkatodistus
 • Perillisten virkatodistukset
 • Mahdollinen testamentti
 • Avioliittotodistus tai avioehtosopimus
 • Kiinteistöjen ja asuntojen kauppakirjat
 • Pankkitiliotteet
 • Velkakirjat ja lainasopimukset

Perunkirjoituksen aikataulu

Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa vainajan kuolemasta. Jos lisäaikaa tarvitaan, sitä voi hakea verottajalta.

Lisätietoja

Perunkirjoitus on monimutkainen prosessi, ja on suositeltavaa käyttää asiantuntijan apua. Lisätietoja perunkirjoituksesta löytyy esimerkiksi Verohallinnon sivuilta.

Perunkirjoitus on tärkeä toimenpide, joka vaatii huolellista valmistelua ja oikeiden tietojen keräämistä. Toivottavasti tämä artikkeli auttaa sinua ymmärtämään, mitä tietoja tarvitaan perunkirjoitusta varten.