Miten tehdään keskinäinen testamentti? Näin onnistut!

Keskinäinen testamentti on yleinen tapa varmistaa, että omaisuus siirtyy halutulla tavalla puolisoille tai muille läheisille henkilöille kuoleman jälkeen. Tässä artikkelissa käydään läpi, miten keskinäinen testamentti tehdään oikeudellisesti pätevästi.

Mikä on keskinäinen testamentti?

Keskinäinen testamentti on asiakirja, jonka kaksi henkilöä, yleensä aviopuolisot, tekevät toisilleen. Siinä he määräävät, että heidän omaisuutensa jää eloon jääneelle puolisolle heidän kuoltuaan, ja vasta tämän jälkeen omaisuus jaetaan testamentissa mahdollisesti mainituille muille perillisille tai henkilöille.

Testamentin tekemisen vaiheet

  1. Testamentin sisällön suunnittelu: Ennen testamentin kirjoittamista on tärkeää miettiä tarkkaan, mitä omaisuutta testamentilla halutaan jakaa ja kenelle. On myös hyvä keskustella suunnitelmista asianomaisten henkilöiden kanssa.
  2. Testamentin muotovaatimukset: Testamentin tulee olla kirjallisessa muodossa. Sen on oltava tekijöidensä allekirjoittama, ja lisäksi kaksi esteetöntä todistajaa on oltava läsnä allekirjoitettaessa. Todistajien tulee myös allekirjoittaa testamentti.
  3. Testamentin säilytys: Testamentti kannattaa säilyttää turvallisessa paikassa, esimerkiksi pankkiholvissa tai lakitoimiston holvissa. On tärkeää, että testamentin olemassaolo ja säilytyspaikka ovat tiedossa niille, joita asia koskee.

Usein kysytyt kysymykset

  • Voiko keskinäisen testamentin peruuttaa? Kyllä voi. Keskinäinen testamentti voidaan peruuttaa milloin tahansa ennen testamentin tekijän kuolemaa. Peruutuksen on oltava kirjallinen ja noudatettava samoja muotovaatimuksia kuin alkuperäisen testamentin tekeminen.

  • Mitä tapahtuu, jos toinen testamentin tekijöistä kuolee? Kun toinen testamentin tekijöistä kuolee, testamentti pysyy voimassa ja sen määräykset siirtyvät voimaan kuoleman jälkeen. Elävä puoliso voi kuitenkin tehdä uuden testamentin, joka voi muuttaa alkuperäisen testamentin ehtoja.

Hyödyllisiä linkkejä

Lisätietoa testamentin tekemisestä ja muista perintöoikeudellisista kysymyksistä löydät seuraavista lähteistä:

Keskinäisen testamentin tekeminen on tärkeä osa omaisuuden hallintaa ja perintösuunnittelua. Asianmukaisesti laadittu testamentti varmistaa, että omaisuutesi jaetaan toiveidesi mukaisesti.