Perinnön Jakaminen: Miten Oikeus Prosessoi?

Perinnön jakaminen oikeuden kautta voi tulla ajankohtaiseksi, jos perilliset eivät pääse yksimielisyyteen perinnönjaosta tai jos testamentti herättää erimielisyyksiä. Suomessa perintöön liittyvät oikeudelliset kysymykset käsitellään pääsääntöisesti käräjäoikeudessa, ja prosessi voi olla sekä aikaa vievä että kallis.

Milloin perintö jaetaan oikeuden kautta?

Perinnön jakaminen oikeusteitse voi tulla kyseeseen seuraavissa tilanteissa:

  • Perilliset eivät pääse sopimukseen perinnönjaosta.
  • Perinnönjako on monimutkainen esimerkiksi suurten omaisuuserien tai yritysomistuksen vuoksi.
  • Testamentin tulkinnasta ei olla yksimielisiä.
  • Epäillään, että testamentti on tehty painostuksen alaisena tai testamentin tekijä ei ole ollut täysissä ymmärryksissä.

Perinnönjaon oikeudellinen prosessi

Oikeudellinen prosessi alkaa yleensä sillä, että joku perillisistä hakee pesänjakajaa käräjäoikeudesta. Pesänjakaja on puolueeton asiantuntija, jonka tehtävänä on jakaa perintö oikeudenmukaisesti.

  1. Hakemus pesänjakajan määräämiseksi toimitetaan käräjäoikeuteen.
  2. Käräjäoikeus määrää pesänjakajan, joka kutsuu kaikki osapuolet kuulemiseen.
  3. Pesänjakaja selvittää perintöön liittyvät oikeudet ja velvollisuudet.
  4. Laaditaan perinnönjakosopimus, joka allekirjoitetaan kaikkien osapuolten toimesta.
  5. Mikäli sopimukseen ei päästä, pesänjakaja laatii jakokirjan, joka vahvistetaan käräjäoikeudessa.

Testamentin contestointi

Testamentin contestointi tarkoittaa testamentin pätevyyden kyseenalaistamista oikeudessa. Tämä voi tapahtua, jos perilliset uskovat, että testamentti ei ole laillinen tai se ei vastaa testamentin tekijän todellista tahtoa.

Hyödyllisiä linkkejä

Lisätietoa perinnönjaosta ja oikeudellisista prosesseista löytyy seuraavista lähteistä:

Perinnön jakaminen oikeuden kautta on monivaiheinen prosessi, joka vaatii usein sekä juridista että taloudellista neuvonantoa. On suositeltavaa konsultoida asiantuntijaa, kuten lakimiestä, joka voi auttaa perinnönjaon eri vaiheissa.