Miten vaadin perintöäni? Opas perinnön vaatimiseen

Perinnön vaatiminen voi olla monimutkainen prosessi, joka vaatii tietoa perintöoikeudesta ja mahdollisesti myös oikeudellista apua. Tässä artikkelissa käydään läpi, miten perintöä vaaditaan Suomessa, mitä se sisältää ja mitä asioita tulee ottaa huomioon.

Perinnön vaatimisen perusteet

Perinnön vaatiminen perustuu siihen, että henkilö on oikeutettu saamaan osuuden edesmenneen henkilön jäämistöstä. Tämä oikeus perustuu joko testamenttiin tai lakiin. Jos vainaja on jättänyt testamentin, perintö jaetaan testamentin määräysten mukaisesti. Mikäli testamenttia ei ole, perintö jaetaan perintökaaren mukaisesti sukulaisille.

Perintöprosessin vaiheet

  1. Perunkirjoitus: Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Tässä vaiheessa selvitetään vainajan varat ja velat.
  2. Perinnönjako: Kun perunkirjoitus on valmis, voidaan aloittaa perinnönjako. Jos perilliset pääsevät yksimielisyyteen jaosta, he voivat tehdä keskenään perinnönjakosopimuksen. Jos yksimielisyyttä ei saavuteta, perinnönjako voidaan toimittaa pesänjakajan avulla.
  3. Osituksen vaatiminen: Jos vainaja oli naimisissa, tulee ensin suorittaa ositus puolison kanssa ennen perinnönjakoa.

Perintöverotus

Perinnön saaminen on veronalaista tuloa. Perintöveron määrä riippuu perinnön suuruudesta ja perijän sukulaisuussuhteesta vainajaan. Verottaja lähettää perijöille perintöveroilmoituksen, joka tulee täyttää ja palauttaa määräajassa.

Usein kysytyt kysymykset

  • Mitä tehdä, jos ei halua vastaanottaa perintöä? Perinnöstä voi kieltäytyä tekemällä perukirjaan merkinnän tai tekemällä erillisen kieltäytymiskirjelmän.
  • Voiko perinnön vaatia, jos on testamentattu pois perillisasemasta? Jos testamentti syrjäyttää laillisen perillisen täysin, perillinen voi vaatia lakiosaa, joka on puolet siitä, mitä perillinen olisi saanut ilman testamenttia.

Hyödyllisiä linkkejä

Lisätietoa perinnön vaatimisesta ja perintöoikeudesta löydät seuraavista lähteistä:

Perinnön vaatiminen voi olla tunteita herättävä prosessi, ja siinä voi kohdata monia juridisia kysymyksiä. On suositeltavaa konsultoida lakimiestä tai muuta asiantuntijaa, jotta perintöprosessi sujuisi mahdollisimman oikeudenmukaisesti ja tehokkaasti.