Mikä on perinnön verovapaus? Selitys ja rajat

Perinnön verovapaus Suomessa tarkoittaa sitä, että perintö voi olla tietyissä tilanteissa verovapaa tai siihen voi soveltaa alennettua verokantaa. Perintöverotus määräytyy perinnön arvon ja perinnönsaajan sukulaisuussuhteen perusteella. Tässä artikkelissa käsitellään perinnön verovapauden ehtoja ja sitä, miten ne vaikuttavat perinnönsaajiin.

Perintöveron määräytyminen

Perintövero määräytyy kahdessa eri veroluokassa riippuen perinnönsaajan ja vainajan välisestä sukulaisuussuhteesta. Lähisukulaiset, kuten lapset ja puoliso, maksavat yleensä vähemmän veroa kuin kaukaisemmat sukulaiset tai perheen ulkopuoliset henkilöt.

Verovapaat perinnöt

Tietyissä tilanteissa perintö voi olla kokonaan verovapaa. Esimerkiksi:

  • Puolison perintö: Avio- tai avopuoliso voi saada perinnön verovapaasti, mikäli perintö koostuu yhteisestä kodista ja koti-irtaimistosta.
  • Pienet perinnöt: Jos perinnön arvo ei ylitä tiettyä raja-arvoa, perintövero ei välttämättä ole maksettava. Vuonna 2023 tämä raja on 20 000 euroa.

Perintöveron alennukset

Joissakin tapauksissa perintöveroa voidaan alentaa. Esimerkiksi:

  1. Alaikäiset perilliset voivat saada alennusta perintöverosta.
  2. Perinnön sisältäessä metsätilan, voidaan soveltaa metsävähennystä, joka alentaa verotettavan perinnön arvoa.

Lisätietoa perintöverotuksesta

Lisätietoja perintöverotuksesta ja sen soveltamisesta voi löytää Verohallinnon verkkosivuilta. Verohallinto tarjoaa kattavasti tietoa perintöveron laskemisesta, verovapaista perinnöistä ja mahdollisista verohelpotuksista.

Lisätietoja: Verohallinnon verkkosivut

Perinnön verovapaus ja verohelpotukset voivat merkittävästi vaikuttaa siihen, kuinka paljon perinnönsaajan on maksettava veroa saamastaan perinnöstä. On tärkeää perehtyä näihin sääntöihin etukäteen, jotta voi suunnitella perintöasioita mahdollisimman tehokkaasti.