Mikä on perinnönjakaja? Selitys ja ohjeet.

Perinnönjakajan määrääminen on tärkeä osa perinnönjaon prosessia, kun perittävän omaisuuden jakaminen osakkaiden kesken vaatii ulkopuolisen asiantuntijan apua. Perinnönjakaja nimetään yleensä silloin, kun perilliset eivät pääse yksimielisyyteen omaisuuden jaosta tai kun perintökaaressa määrättyjä ehtoja ei muuten pystytä toteuttamaan.

Milloin perinnönjakaja määrätään?

Perinnönjakaja voidaan määrätä, jos perilliset eivät itse pysty sopimaan perinnönjaosta tai jos testamentin toteuttaminen vaatii ulkopuolista selvittäjää. Jakajan määrääminen voi tapahtua joko perillisten yhteisellä hakemuksella tai yksittäisen perillisen aloitteesta. Perinnönjakajan määrää oikeus, yleensä käräjäoikeus, jossa perinnönjaon kohteena olevan vainajan viimeinen kotipaikka sijaitsi.

Perinnönjakajan tehtävät

Perinnönjakajan päätehtävä on laatia perinnönjako, joka on oikeudenmukainen ja lainmukainen kaikkien osakkaiden kannalta. Jakajan tulee ottaa huomioon testamentissa mahdollisesti esitetyt toiveet sekä perintökaaren säännökset. Tehtäviin kuuluu myös perittävän omaisuuden arvostaminen ja velkojen selvittäminen ennen jakoa.

Kuka voi toimia perinnönjakajana?

Perinnönjakajaksi voidaan määrätä henkilö, jolla on riittävä asiantuntemus ja kyky toimia puolueettomasti kaikkien osakkaiden kesken. Usein perinnönjakajana toimii lakimies, mutta tehtävään voidaan valita myös muu luotettava ja asiantunteva henkilö.

Perinnönjakajan palkkio

Perinnönjakajan palkkio määräytyy työn vaativuuden ja laajuuden mukaan. Palkkio voi perustua tuntiperusteiseen laskutukseen tai kiinteään summaan. Palkkion maksavat perinnön osakkaat yleensä suhteessa heidän saamaansa perintöosuuteen.

Hyödyllisiä linkkejä

Perinnönjakajan määrääminen voi helpottaa monimutkaista perinnönjakoprosessia ja varmistaa, että kaikki osapuolet saavat oikeudenmukaisen osuutensa perinnöstä. On tärkeää valita tehtävään kokenut ja luotettava henkilö, joka pystyy toimimaan kaikkien osakkaiden etujen mukaisesti.