Mikä on Perinnönjakosopimus? Lataa Malli

Perinnönjakosopimus on asiakirja, jossa määritellään, miten vainajan jäämistö jaetaan perillisten kesken. Tämä sopimus laaditaan yleensä perunkirjoituksen jälkeen, ja sen tarkoituksena on sopia perinnön jaosta ilman riitaisuuksia. Perinnönjakosopimuksen laatiminen vaatii tarkkuutta ja oikeudellista osaamista, joten on suositeltavaa käyttää asiantuntijan apua.

Miksi perinnönjakosopimus on tärkeä?

Perinnönjakosopimus on tärkeä, koska se vähentää perillisten välisiä erimielisyyksiä ja varmistaa, että perintö jaetaan vainajan toiveiden mukaisesti. Lisäksi, kun sopimus on asianmukaisesti laadittu ja allekirjoitettu, se on juridisesti sitova ja vähentää tarvetta oikeudenkäynneille.

Mitä perinnönjakosopimukseen sisältyy?

Perinnönjakosopimus sisältää yleensä seuraavat tiedot:

 • Vainajan tiedot: Nimi, henkilötunnus ja kuolinpäivä.
 • Perillisten tiedot: Nimet ja yhteystiedot.
 • Jaettavan omaisuuden luettelo: Kiinteistöt, arvopaperit, rahat, arvoesineet jne.
 • Omaisuuden arvo: Kunkin omaisuuserän arvo.
 • Jaon perusteet: Miten omaisuus jaetaan perillisten kesken.
 • Allekirjoitukset: Kaikkien perillisten allekirjoitukset.

Miten perinnönjakosopimus laaditaan?

 1. Perunkirjoitus: Selvitetään vainajan varat ja velat.
 2. Neuvottelut: Perilliset neuvottelevat keskenään omaisuuden jaosta.
 3. Sopimuksen laatiminen: Laaditaan kirjallinen sopimus, jossa kaikki yksityiskohdat ovat mukana.
 4. Allekirjoitukset: Kaikki perilliset allekirjoittavat sopimuksen.
 5. Vahvistus: Tarvittaessa sopimus voidaan vahvistaa notaarilla.

Mistä löytää perinnönjakosopimuksen malli?

Perinnönjakosopimuksen mallin voi löytää useista lähteistä. Lakiasiaintoimistot, oikeusaputoimistot ja monet verkkosivustot tarjoavat malleja, jotka voivat auttaa sopimuksen laatimisessa. On tärkeää muistaa, että malli tulee sovittaa kunkin perintötilanteen mukaiseksi.

Lisätietoja ja mallipohjia löydät esimerkiksi Suomen oikeusministeriön verkkosivuilta tai Suomen Lakimiesliiton sivuilta.

Muista, että vaikka mallipohjia on saatavilla, on aina suositeltavaa konsultoida lakimiestä perinnönjaon yksityiskohtien varmistamiseksi. Lakimies voi auttaa varmistamaan, että kaikki oikeudelliset vaatimukset täyttyvät ja että sopimus palvelee kaikkien osapuolten etuja.