Kuka on perinnönjättäjä?: Selitys ja määritelmä

Perinnönjättäjä tarkoittaa henkilöä, joka jättää jälkeensä omaisuutta kuolemansa jälkeen. Perinnönjättäjän omaisuus jaetaan hänen kuolemansa jälkeen perillisille ja testamentinsaajille hänen tahtonsa mukaisesti, mikäli hän on laatinut testamentin. Jos testamenttia ei ole, noudatetaan perintökaaren määräyksiä perinnönjaossa.

Perinnönjättäjän testamentti

Testamentti on asiakirja, jossa perinnönjättäjä määrittelee, kenelle ja millä ehdoin hänen omaisuutensa jaetaan hänen kuolemansa jälkeen. Testamentin avulla perinnönjättäjä voi poiketa perintökaaren oletusjärjestyksestä ja esimerkiksi jättää perintöä henkilöille, jotka eivät muuten olisi perintöoikeutettuja.

Perintökaari ja perillisjärjestys

Ilman testamenttia perintö jaetaan perintökaaren mukaisesti. Perillisjärjestys Suomessa menee seuraavasti:

  1. Rintaperilliset (lapset ja heidän jälkeläisensä)
  2. Aviopuoliso
  3. Vanhemmat, jos rintaperillisiä ei ole
  4. Vanhempien jälkeläiset, jos vanhempia ei ole elossa
  5. Isovanhemmat ja heidän jälkeläisensä, jos edellä mainittuja ei ole

Perintöverotus

Kun perintö siirtyy perillisille, tulee heidän maksaa perintöveroa. Perintöveron määrä riippuu perinnön suuruudesta ja perinnön saajan sukulaisuussuhteesta perinnönjättäjään. Verotus voi vaihdella huomattavasti riippuen siitä, onko perijä lähisukulainen vai kaukainen sukulainen tai ei-sukulainen.

Hyödyllisiä linkkejä

Perinnönjättäjän tahto ja lain säännökset määrittävät, kuinka perintö jaetaan ja miten se vaikuttaa perillisten taloudelliseen tilanteeseen. On tärkeää huolehtia testamentin laatimisesta, jos haluaa vaikuttaa omaisuutensa jaon tapaan kuolemansa jälkeen.