Mikä on perintöosuus? Selitämme yksityiskohtaisesti.

Perintöosuus tarkoittaa kuolinpesään kuuluvan omaisuuden osaa, joka kuuluu perilliselle tai testamentinsaajalle. Suomen perintökaaressa säädetään, kuinka perintö jaetaan kuolinpesän osakkaiden kesken. Perintöosuuden suuruuteen vaikuttavat muun muassa perittävän testamentti, perillisten lukumäärä ja sukulaisuussuhde perittävään.

Perintökaaren mukainen perintöosuus

Perintökaaressa määritellään, että jos perittävällä on rintaperillisiä, kuten lapsia tai heidän jälkeläisiään, he ovat ensisijaisia perillisiä. Rintaperilliset saavat tasavertaisesti jaon perittävän jälkeen jäävästä omaisuudesta, ellei testamentilla ole toisin määrätty. Jos perittävällä ei ole rintaperillisiä, perintö siirtyy perittävän vanhemmille, sisaruksille tai heidän jälkeläisilleen.

Testamentin vaikutus perintöosuuteen

Testamentilla perittävä voi määrätä omaisuudestaan haluamallaan tavalla, mutta rintaperillisten oikeus lakiosaan säilyy. Lakiosa on puolet siitä perintöosuudesta, jonka perillinen saisi, jos testamenttia ei olisi. Testamentilla voidaan siis vaikuttaa perintöosuuksiin, mutta ei kokonaan poistaa rintaperillisen oikeutta perintöön.

Perintöosuuden laskeminen

Perintöosuuden laskeminen alkaa selvittämällä kuolinpesän nettovarallisuus, josta vähennetään velat. Tämän jälkeen jaetaan jäljelle jäävä omaisuus perillisten kesken heidän perintöosuuksiensa mukaisesti. Jos perittävä on tehnyt testamentin, se voi muuttaa perintöosuuksien suuruutta.

Usein kysyttyjä kysymyksiä perintöosuudesta

  • Mitä tapahtuu, jos perittävällä ei ole testamenttia? – Silloin perintö jaetaan perintökaaren mukaisesti lähimpien perillisten kesken.
  • Voiko perillinen luopua perintöosuudestaan? – Kyllä, perillinen voi tehdä perinnöstä luopumisen ilmoituksen, jolloin hänen osuutensa jaetaan muille perillisille.
  • Miten avopuolison perintöoikeus määräytyy? – Avopuolisolla ei ole lain mukaan oikeutta perintöön, ellei testamentilla ole toisin määrätty.

Lisätietoa perintöosuuksista ja perintökaaresta voit löytää Finlexin verkkosivuilta.