Mikä on perintörahasto? Selitys ja yksityiskohdat

Perintörahasto on taloudellinen järjestely, jossa varoja hallinnoidaan ja säilytetään tiettyä tarkoitusta varten, usein perinnön jakamiseksi. Perintörahastot voivat olla hyödyllisiä välineitä varallisuuden suunnittelussa, sillä ne auttavat varmistamaan, että omaisuus siirtyy perillisille suunnitellulla tavalla ja mahdollisesti verotehokkaasti.

Mikä on perintörahasto?

Perintörahasto on rahasto tai säätiö, joka perustetaan hallinnoimaan ja jakamaan yksilön tai perheen varallisuutta tämän kuoleman jälkeen. Rahasto voi sisältää rahaa, kiinteistöjä, arvopapereita ja muita arvoesineitä. Perintörahaston perustaminen voi auttaa välttämään pitkällisiä ja kalliita oikeudenkäyntejä perinnönjaossa, ja se voi tarjota verohelpotuksia.

Miten perintörahasto perustetaan?

Perintörahaston perustaminen vaatii huolellista suunnittelua ja usein myös asiantuntijoiden, kuten lakimiesten, veroasiantuntijoiden ja taloudellisten neuvonantajien apua. Prosessi alkaa yleensä testamentin laatimisella, jossa määritellään, miten ja kenelle varat jaetaan. Testamentin lisäksi voidaan käyttää muita välineitä, kuten elävä luottamus tai perheen säätiö.

Perintörahaston hyödyt

  • Varallisuuden suojaaminen: Rahasto voi suojata varallisuutta ulkopuolisten vaateilta ja auttaa varmistamaan, että omaisuus siirtyy halutuille henkilöille.
  • Verohyödyt: Tietyissä olosuhteissa perintörahasto voi tarjota verohelpotuksia, mikä vähentää perintöveron määrää.
  • Joustavuus: Rahaston avulla voidaan määritellä tarkat ehdot omaisuuden käytölle ja jaolle.
  • Yksityisyys: Toisin kuin perintö, joka voi vaatia oikeudenkäyntejä ja tulla julkiseksi, rahasto voi säilyttää perheen varallisuustiedot yksityisinä.

Esimerkkejä perintörahastoista

  1. Elävä luottamus: Henkilö siirtää omaisuutensa luottamukseen, jota hallinnoidaan hänen elinaikanaan ja jaetaan kuoleman jälkeen.
  2. Perheen säätiö: Perustetaan säätiö, joka hallinnoi perheen varallisuutta ja tukee hyväntekeväisyystoimintaa.
  3. Testamenttiluottamus: Testamentissa perustettu luottamus, joka ohjaa omaisuuden jakamista kuoleman jälkeen.

Lisätietoja perintörahastoista ja niiden perustamisesta voit löytää Verohallinnon sivuilta tai konsultoimalla asianajajaa.