Mikä on perintövero Suomessa?: Kaikki tiedot

Perintövero on vero, joka maksetaan kuolinpesän omaisuuden siirtyessä perillisille tai testamentinsaajille. Suomessa perintöveron suuruus riippuu perinnön arvosta ja perinnön saajan sukulaisuussuhteesta vainajaan. Perintövero jakautuu kahteen eri veroluokkaan, joista ensimmäinen koskee lähisukulaisia, kuten lapsia ja puolisoa, ja toinen kaukaisempia sukulaisia ja muita saajia.

Perintöveron laskeminen

Perintöveron määrä määräytyy progressiivisen verotaulukon mukaan. Verotaulukko on jaettu eri veroluokkiin ja veroprosentti nousee perinnön arvon kasvaessa. Verotettava perintö lasketaan vähentämällä perinnön arvosta mahdolliset velat ja hautauskulut.

Perintöveroluokat

  • Veroluokka I: Lähisukulaiset, kuten lapset, puoliso, vanhemmat ja isovanhemmat.
  • Veroluokka II: Muut perilliset, kuten serkut, enot, tädit ja ystävät.

Miten perintöveroa voi suunnitella?

Perintöveron määrää voi suunnitella ja mahdollisesti alentaa esimerkiksi lahjoittamalla omaisuutta etukäteen. Lahjoituksen yhteydessä maksetaan lahjavero, mutta se voi olla pienempi kuin perintöveron määrä. Lisäksi on olemassa erilaisia keinoja, kuten testamentin laatiminen, jolla voidaan vaikuttaa siihen, kuka perii ja kuinka paljon.

Linkkejä lisätietoon

  1. Verohallinnon sivu perintöverosta
  2. Perintö- ja lahjaverolaki Finlexissä

Perintövero on monimutkainen aihe, ja sen suunnittelu vaatii usein asiantuntijan apua. On suositeltavaa konsultoida veroasiantuntijaa tai lakimiestä, jotta perintöverotus sujuu mahdollisimman suotuisasti ja lainmukaisesti.