Mikä on perintöveroasteikko? Selitys tässä.

Perintövero on vero, joka maksetaan kuolleen henkilön jättämästä omaisuudesta. Suomessa perintöveron määrä riippuu perinnön suuruudesta ja perinnön saajan sukulaisuussuhteesta vainajaan. Perintöverotus jakautuu kahteen veroluokkaan, joista ensimmäinen koskee vainajan lähimpiä omaisia, kuten lapsia ja puolisoa, ja toinen kaukaisempia sukulaisia ja muita perillisiä.

Perintöveron veroluokat ja veroprosentit

Perintöverotuksessa on kaksi veroluokkaa:

 • Veroluokka I: Lähisukulaiset, kuten aviopuoliso, lapset, vanhemmat, isovanhemmat, lapsenlapset ja adoptiolapset.
 • Veroluokka II: Muut perilliset, kuten sisarukset, tädit, sedät, serkut ja muut kuin suoraan alenevassa tai ylenevässä polvessa olevat sukulaiset sekä ystävät ja tuttavat.

Perintöveron määrä määräytyy progressiivisen asteikon mukaan, joka tarkoittaa, että veroaste kasvaa perinnön suuruuden myötä. Kummassakin veroluokassa on omat progressiiviset asteikkonsa.

Perintöveron asteikko vuonna 2023

 1. Veroluokka I:
  • 0 – 20,000 euroa: 7%
  • 20,001 – 40,000 euroa: 11%
  • 40,001 – 60,000 euroa: 14%
  • Yli 60,000 euroa: 17%
 2. Veroluokka II:
  • 0 – 20,000 euroa: 19%
  • 20,001 – 40,000 euroa: 25%
  • 40,001 – 60,000 euroa: 29%
  • Yli 60,000 euroa: 33%

Lisätietoja perintöverotuksesta ja sen laskemisesta voi löytää Verohallinnon verkkosivuilta.

On tärkeää huomioida, että perintöverotuksen yksityiskohdat voivat muuttua, ja ne kannattaa tarkistaa ajantasaisista lähteistä. Perintöveron suunnittelu ja mahdolliset verosuunnittelukeinot kannattaa keskustella asiantuntijan kanssa, jotta perintöveron määrä saadaan optimoitua.