Miten täytän perintöveroilmoituksen? Katso ohjeet!

Perintöveroilmoituksen täyttäminen on tärkeä osa perinnön käsittelyä Suomessa. Kun perintö saadaan, on perillisen velvollisuus ilmoittaa siitä verottajalle ja maksaa mahdollinen perintövero. Tässä artikkelissa käymme läpi, miten perintöveroilmoitus täytetään askel askeleelta.

Perintöveroilmoituksen toimittaminen

Perintöveroilmoitus on toimitettava Verohallintoon kuuden kuukauden kuluessa kuolinpäivästä. Jos perintöön liittyy kiinteistö, määräaika on neljä kuukautta. Ilmoituksen voi tehdä joko paperilomakkeella tai sähköisesti OmaVero-palvelussa.

Tarvittavat tiedot ja asiakirjat

Perintöveroilmoituksen täyttämiseen tarvitaan seuraavat tiedot ja asiakirjat:

  • Kuolinpesän osakkaat ja heidän henkilötietonsa
  • Kuolinpäivä ja kuolintodistus
  • Perukirja, joka on laadittu perunkirjoituksessa
  • Tiedot perittävän omaisuuden arvosta kuolinhetkellä
  • Mahdolliset velat ja muut vähennykset

Perintöveroilmoituksen täyttöohjeet

  1. Kirjaudu sisään OmaVero-palveluun.
  2. Valitse ’Perintö- ja lahjaverotus’ ja sen jälkeen ’Perintöveroilmoitus’.
  3. Täytä perittävän henkilötiedot ja kuolinpäivä.
  4. Lisää perukirjasta tiedot perittävän omaisuuden arvosta ja veloista.
  5. Tarkista tiedot ja lähetä ilmoitus.

On tärkeää huolehtia, että kaikki tiedot ovat oikein ja että ilmoitus lähetetään määräajassa. Virheet tai viivästykset voivat johtaa lisäveroihin tai sanktioihin.

Lisätietoja ja apua

Lisätietoja perintöveroilmoituksen täyttämisestä saa Verohallinnon verkkosivuilta tai asiakaspalvelusta. Verohallinto tarjoaa myös neuvontapalveluita, jos tarvitset apua perintöveroilmoituksen kanssa. Lisätietoja ja yhteystiedot löytyvät Verohallinnon verkkosivuilta.

Muista, että perintöveroilmoituksen oikea-aikainen ja oikein täytetty toimittaminen on tärkeää perintöveroprosessin sujuvuuden kannalta. Älä epäröi pyytää apua, jos koet tarvitsevasi sitä.