Milloin perintöveroilmoitus tulee tehdä?: Aikarajat

Perintöveroilmoitus on Suomessa vaadittava asiakirja, joka tulee täyttää ja toimittaa Verohallintoon, kun henkilö saa perintöä. Perintövero määräytyy perinnön arvon perusteella, ja ilmoituksen tekeminen on tärkeä osa perintöprosessia. Tässä artikkelissa käydään läpi, miten perintöveroilmoitus tehdään, mitä tietoja siihen tarvitaan ja mihin määräaikaan mennessä se tulee toimittaa.

Milloin perintöveroilmoitus tulee tehdä?

Perintöveroilmoitus tulee tehdä kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun perinnönjakaja on antanut perillisille tiedon perinnönjaosta. Jos perintö saadaan testamentin perusteella, määräaika lasketaan siitä päivästä, kun testamentin sisältö on saatu tietoon.

Miten perintöveroilmoitus tehdään?

Perintöveroilmoituksen voi tehdä joko paperilomakkeella tai sähköisesti Verohallinnon OmaVero-palvelussa. Sähköinen ilmoittaminen on suositeltavaa, sillä se on nopeampaa ja virheiden mahdollisuus pienenee.

Mitä tietoja perintöveroilmoitukseen tarvitaan?

  • Perinnön saajan henkilötiedot
  • Perinnön antajan henkilötiedot
  • Tiedot perinnön koostumuksesta ja arvosta
  • Mahdolliset vähennykset, kuten hautauskulut ja velat

Perintöveron määräytyminen

Perintöveron määrä riippuu perinnön arvosta ja perinnön saajan sukulaisuussuhteesta vainajaan. Verotusarvo määritellään perinnön arvon perusteella, josta vähennetään mahdolliset velat ja muut vähennykset.

Hyödyllisiä linkkejä

  1. Verohallinnon virallinen sivusto
  2. OmaVero-palvelu

Perintöveroilmoituksen tekeminen on tärkeä osa perintöprosessia, ja sen oikea-aikainen ja oikein täytetty toimittaminen varmistaa, että perintövero määräytyy oikein. Lisätietoja ja ohjeita perintöveroilmoituksen tekemiseen voi löytää Verohallinnon verkkosivuilta.