Mikä on perintöveron alennus? Selitys ja vaikutukset

Perintöveron alennus on aihe, joka herättää paljon keskustelua Suomessa. Perintövero on vero, joka maksetaan kuolleen henkilön jättämästä omaisuudesta. Veron suuruus riippuu perinnön arvosta ja perijän sukulaisuussuhteesta vainajaan. Alennuksen tavoitteena on usein taloudellisen taakan keventäminen perijöille.

Miksi perintöveroa alennetaan?

Perintöveron alennuksen puolesta esitetään useita argumentteja. Ensinnäkin, se voi auttaa perijöitä välttämään taloudellisen ahdingon, erityisesti jos peritty omaisuus koostuu suurelta osin kiinteistöistä tai muista vaikeasti realisoitavista varoista. Toiseksi, alennus voi edistää yritysten jatkuvuutta, kun perijät voivat jatkaa yritystoimintaa ilman, että verotaakka pakottaa myymään osan yrityksestä.

Miten perintöveroa on alennettu Suomessa?

Suomessa perintöverotusta on kevennetty viime vuosina. Esimerkiksi vuonna 2017 toteutettiin perintö- ja lahjaverotuksen alarajojen korotuksia, mikä pienensi monien perijöiden verotaakkaa. Lisäksi yritysperintöihin sovelletaan erityisiä helpotuksia, jotka mahdollistavat yritystoiminnan jatkumisen perintötilanteessa ilman merkittäviä taloudellisia vaikeuksia.

Perintöveron alennuksen vaikutukset

  • Taloudellinen helpotus perijöille: Alennettu veroaste helpottaa perijöiden taloudellista tilannetta.
  • Yritysten jatkuvuus: Helpottaa yritysten siirtymistä sukupolvelta toiselle ilman pakkoa myydä osia yrityksestä.
  • Kiinteistöjen säilyminen perheen omistuksessa: Mahdollistaa perheen kiinteistöjen säilymisen perheen käsissä ilman pakkoa myydä niitä veroseuraamusten vuoksi.

Lisätietoja

Lisätietoja perintöveron alennuksista ja niiden vaikutuksista voi löytää esimerkiksi Verohallinnon verkkosivuilta tai talousaiheisista uutisartikkeleista.

Perintöveron alennus on monimutkainen aihe, joka vaatii huolellista harkintaa ja tasapainottelua valtion tulojen, perijöiden taloudellisen tilanteen ja yritystoiminnan jatkuvuuden välillä. Jokainen muutos verotukseen vaikuttaa laajasti yhteiskunnan eri osa-alueisiin.