Mikä on perintöveron huojennus? Selitys tässä.

Perintöveron huojennus on Suomessa käytössä oleva järjestelmä, jonka tarkoituksena on lieventää perintöveron taloudellista rasitusta perinnön saajille. Perintövero on vero, joka maksetaan kuolleen henkilön jättämästä omaisuudesta. Huojennuksia on useita erilaisia, ja ne voivat vaihdella tilanteen mukaan.

Yleiset perintöveron huojennukset

Perintöverotuksessa on useita huojennuksia, jotka voivat alentaa maksettavan veron määrää. Näitä ovat muun muassa:

  • Perintöverovapaus: Tietyt perinnöt, kuten puolison tai alaikäisten lasten perimät omaisuudet, voivat olla kokonaan verovapaita.
  • Progression huojennus: Verotuksessa käytettävä progressio tarkoittaa, että suuremmista perinnöistä maksetaan suhteessa enemmän veroa. Tietyissä tapauksissa voidaan soveltaa huojennettua progressiota.
  • Kiinteistön arvon alentuminen: Jos peritty kiinteistö on arvoltaan laskenut, voi tämä vaikuttaa verotettavaan arvoon.

Erityiset huojennukset

Joissakin erityistilanteissa voidaan myöntää lisähuojennuksia:

  1. Maatilan tai yrityksen jatkaminen: Jos peritty omaisuus sisältää maatilan tai yrityksen, ja perillinen jatkaa toimintaa, voidaan perintöveroa alentaa tai jopa luopua siitä kokonaan.
  2. Perinnön jakaminen useammalle perilliselle: Jos perintö jaetaan useammalle henkilölle, voi tämä vaikuttaa verotettavan summan suuruuteen.

Lisätietoja ja lainsäädäntö

Lisätietoja perintöveron huojennuksista ja niiden hakemisesta voi löytää Verohallinnon verkkosivuilta. On tärkeää tutustua ajankohtaiseen lainsäädäntöön ja tarvittaessa konsultoida veroasiantuntijaa.

Lisätietoja: Verohallinnon verkkosivut

Perintöveron huojennukset voivat merkittävästi vaikuttaa siihen, kuinka paljon veroa perillisille kohdistuu. On suositeltavaa perehtyä huolellisesti voimassa oleviin sääntöihin ja mahdollisuuksiin, jotta perintöverotuksen kustannukset voidaan minimoida.