Voiko Perintöveron Lykkääminen Onnistua?: Kyllä Voib

Perintöveron lykkääminen on mahdollisuus, joka voi auttaa perillisiä taloudellisesti vaikeina aikoina. Perintövero on vero, joka maksetaan kuolleen henkilön jättämästä omaisuudesta. Veron määrä riippuu perinnön suuruudesta ja perillisen sukulaisuussuhteesta vainajaan. Suomessa perintöverolaki sallii tietyissä tilanteissa veron maksun lykkäämisen.

Milloin perintöveron maksua voi lykätä?

Perintöveron maksun lykkääminen on mahdollista, jos perinnönjättäjän omaisuus koostuu pääasiassa kiinteistöstä tai yrityksestä, jonka myyntiä ei haluta tai ei voida heti toteuttaa. Lykkäys voi olla perusteltua myös, jos perillinen kohtaa äkillisiä taloudellisia vaikeuksia.

Miten perintöveron lykkääminen käytännössä tapahtuu?

Perintöveron lykkääminen edellyttää hakemusta Verohallinnolle. Hakemuksessa tulee esittää perustelut lykkäykselle ja liittää mukaan tarvittavat asiakirjat, kuten perukirja ja selvitys omaisuuden arvosta. Verohallinto arvioi hakemuksen ja voi myöntää lykkäyksen joko osittain tai kokonaan.

Lykkäyksen ehdot ja seuraukset

  • Korko: Lykkäyksen ajalta perintöverolle kertyy korkoa, joka tulee maksaa veron suorituksen yhteydessä.
  • Maksuaikataulu: Verohallinto määrittelee lykkäyksen keston ja maksuaikataulun tapauskohtaisesti.
  • Perintöveron määrä: Lykkäys ei vaikuta itse veron määrään, vaan ainoastaan maksun aikatauluun.

Hyödyllisiä linkkejä

  1. Verohallinnon virallinen sivusto
  2. Perintö- ja lahjaverolaki Finlexissä

Perintöveron lykkääminen voi tarjota perillisille tarvittavaa joustoa perintöveron maksussa. On tärkeää huolehtia, että kaikki tarvittavat dokumentit ovat kunnossa ja että hakemus perustellaan asianmukaisesti. Lisätietoja ja ohjeita voi kysyä suoraan Verohallinnolta tai oikeudellisilta neuvonantajilta.