Mikä on perintöverovapautus? Selitys ja ehdot

Perintöverovapautus tarkoittaa sitä, että perinnön saaja ei joudu maksamaan perintöveroa tietyistä perinnöksi saaduista omaisuuksista tai tiettyyn rajaan asti. Suomessa perintövero määräytyy perinnön arvon ja perinnön saajan sukulaisuussuhteen perusteella. Perintöverovapautus voi koskea tiettyjä omaisuuseriä tai olla kokonaan tai osittain vapautettu veroista riippuen perinnön saajan ja vainajan välisestä suhteesta.

Perintöveron määräytyminen

Perintövero määräytyy progressiivisen verotaulukon mukaan, jossa veroprosentti kasvaa perinnön arvon kasvaessa. Verotaulukko on jaettu kahteen luokkaan: lähisukulaiset, kuten lapset ja puoliso, maksavat vähemmän veroa kuin kaukaisemmat sukulaiset tai muut henkilöt. Perintöveron määrä voi vaihdella merkittävästi riippuen siitä, kuinka suuri perintö on ja kuka sen saa.

Perintöverovapauden muodot

  • Puolison perintöverovapaus: Puolisot ovat Suomessa kokonaan vapautettuja perintöverosta. Tämä tarkoittaa, että puoliso voi periä toiselta puolisolta rajoittamattoman määrän omaisuutta ilman veroseuraamuksia.
  • Alle 20 000 euron perinnöt: Jos perinnön arvo on alle 20 000 euroa, perintöveroa ei tarvitse maksaa. Tämä koskee kaikkia perinnön saajia riippumatta heidän sukulaisuussuhteestaan vainajaan.
  • Erityiset esineet ja muistoesineet: Tietyt henkilökohtaiset esineet, kuten perhevalokuvat ja muut henkilökohtaiset muistoesineet, ovat usein verovapaita.

Perintöveron suunnittelu

Perintöveron suunnittelu on tärkeää, erityisesti suurten omaisuuksien kohdalla. Suunnittelun avulla voidaan mahdollisesti alentaa perintöveron määrää esimerkiksi lahjoittamalla omaisuutta elinaikana tai perustamalla testamentin, joka hyödyntää verovapaita järjestelyjä. On suositeltavaa konsultoida lakiasiantuntijaa tai veroasiantuntijaa, jotta perintöverotus sujuisi mahdollisimman edullisesti ja lainmukaisesti.

Lisätietoja

Lisätietoja perintöverotuksesta ja sen suunnittelusta voi löytää Verohallinnon verkkosivuilta. On tärkeää pysyä ajan tasalla verolainsäädännön muutoksista, jotka voivat vaikuttaa perintöverotukseen.