Mikä on perukirjan laatiminen? Selitys ja ohjeet.

Perukirjan laatiminen on tärkeä osa kuolinpesän hallinnointia ja perinnönjaon alkuvaihetta Suomessa. Perukirja on asiakirja, joka laaditaan henkilön kuoleman jälkeen ja johon kirjataan kaikki vainajan varat ja velat. Tässä artikkelissa käydään läpi, miten perukirja laaditaan, mitä se sisältää ja miksi se on tärkeä.

Mikä on perukirja?

Perukirja on virallinen asiakirja, joka sisältää tiedot vainajan varoista, veloista ja muista taloudellisista sitoumuksista kuolinhetkellä. Lisäksi siinä luetellaan kaikki perilliset ja mahdolliset testamentinsaajat. Perukirjan tarkoitus on toimia perustana perintöverotukselle ja perinnönjaolle.

Perukirjan laatimisprosessi

Perukirjan laatiminen alkaa kuolinpesän osakkaiden kokoontumisella, jossa he valitsevat pesän ilmoittajan. Pesän ilmoittaja vastaa perukirjan laatimisesta ja toimittamisesta verottajalle. Prosessiin kuuluu useita vaiheita:

 1. Kuolinpesän osakkaiden kokoontuminen ja pesän ilmoittajan valinta.
 2. Vainajan varojen ja velkojen selvittäminen.
 3. Perukirjan laatiminen ja allekirjoittaminen kuolinpesän osakkaiden toimesta.
 4. Perukirjan toimittaminen verottajalle kuuden kuukauden kuluessa kuolemasta.

Mitä perukirja sisältää?

Perukirjaan kirjataan seuraavat tiedot:

 • Vainajan henkilötiedot ja kuolinaika.
 • Luettelo vainajan varoista ja veloista.
 • Perillisten ja testamentinsaajien nimet ja yhteystiedot.
 • Mahdolliset testamentit ja muut juridiset asiakirjat.

Miksi perukirja on tärkeä?

Perukirja on tärkeä useista syistä:

 • Se on perusta perintöverotuksen laskemiselle.
 • Se auttaa perillisiä ymmärtämään heidän oikeutensa ja velvollisuutensa.
 • Se on välttämätön asiakirja perinnönjaossa ja mahdollisissa oikeudenkäynneissä.

Lisätietoja ja resursseja

Lisätietoja perukirjan laatimisesta ja kuolinpesän hallinnoinnista voit löytää esimerkiksi Verohallinnon verkkosivuilta tai kääntyä lakiasiaintoimiston puoleen.

Perukirjan laatiminen voi olla monimutkainen prosessi, joten on suositeltavaa konsultoida asiantuntijaa, kuten lakimiestä, joka voi auttaa prosessin kaikissa vaiheissa.