Mitkä ovat perunkirjoituksen liitteet? Katso lista!

Perunkirjoitus on osa kuolinpesän selvitystä, joka tulee toimittaa kuolemantapauksen jälkeen. Sen tarkoituksena on luetteloida vainajan varat ja velat sekä määrittää perillisten osuudet. Perunkirjoituksen liitteillä on tärkeä rooli tässä prosessissa, sillä ne todistavat ja täsmentävät perukirjan tietoja.

Yleisimmät perunkirjoituksen liitteet

Perunkirjoituksessa tarvittavat liitteet voivat vaihdella tapauskohtaisesti, mutta tietyt asiakirjat ovat yleensä välttämättömiä. Näitä ovat:

  • Kuolintodistus: Vahvistaa henkilön kuoleman.
  • Testamentti: Mikäli vainajalla on ollut voimassa oleva testamentti, tulee se liittää perukirjaan.
  • Omaisuuden arvostus: Arviot kiinteistöistä, arvopapereista ja muusta omaisuudesta.
  • Velkatodistukset: Todisteet mahdollisista veloista.
  • Vakuutuskirjat: Esimerkiksi henkivakuutukset, jotka maksetaan kuolemantapauksen johdosta.
  • Avioliittotodistus tai avioehtosopimus: Jos vainaja oli naimisissa, nämä asiakirjat vaikuttavat perinnönjaon toteutukseen.

Perunkirjoituksen prosessi

Perunkirjoitus tulee toimittaa kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Liitteiden kerääminen on osa tätä prosessia, ja ne auttavat pesänselvittäjiä ja -jakajia määrittämään kuolinpesän nettovarallisuuden. Perukirja toimitetaan verottajalle, joka laskee perintöveron perusteella esitettyjen tietojen ja liitteiden avulla.

Hyödyllisiä linkkejä

Lisätietoja perunkirjoituksesta ja sen vaatimuksista voi löytää seuraavista lähteistä:

  1. Suomen oikeusministeriö
  2. Verohallinto

On suositeltavaa konsultoida lakimiestä tai muuta asiantuntijaa perunkirjoituksen yhteydessä, jotta kaikki tarvittavat asiakirjat tulevat huomioitua ja perintövero määräytyy oikein.