Voiko Perunkirjoituksen Lykätä?: Kyllä Voit

Perunkirjoituksen lykkäys on toimenpide, jossa perunkirjoituksen toimittamista siirretään myöhempään ajankohtaan. Perunkirjoitus on lain mukaan toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta, mutta tietyissä tilanteissa lykkäys on mahdollista.

Milloin perunkirjoituksen lykkäys on mahdollista?

Perunkirjoituksen lykkäystä voidaan harkita muutamasta syystä:

  • Perillisten vaikea tavoitettavuus: Jos perilliset asuvat ulkomailla tai heidän yhteystietonsa ovat tuntemattomat, voi olla tarpeen odottaa, kunnes kaikki perilliset on tavoitettu.
  • Monimutkaiset omaisuusjärjestelyt: Jos vainajan omaisuus on monimutkainen tai sisältää esimerkiksi ulkomailla sijaitsevaa omaisuutta, voi perunkirjoituksen lykkääminen olla perusteltua.
  • Oikeudelliset riidat: Jos perinnönjaossa on odotettavissa oikeudellisia riitoja tai jos perintöön liittyy keskeneräisiä oikeudenkäyntejä, perunkirjoituksen lykkääminen voi olla tarpeen.

Miten perunkirjoituksen lykkäys haetaan?

Perunkirjoituksen lykkäystä haetaan kirjallisesti verotoimistolta. Hakemuksessa tulee ilmoittaa lykkäyksen syy ja toivottu uusi ajankohta perunkirjoitukselle. On tärkeää, että hakemus perustellaan huolellisesti ja että siinä esitetään kaikki relevantit tiedot ja asiakirjat, jotka tukevat lykkäyspyyntöä.

Seuraukset ja huomioitavat asiat

Lykkäyksen myöntäminen ei ole automaattista, ja verotoimisto arvioi tapauskohtaisesti lykkäyksen perusteet. Mikäli lykkäys myönnetään, perunkirjoitus on toimitettava viimeistään uutena määräaikana. On tärkeää huomioida, että perunkirjoituksen lykkääminen voi vaikuttaa perillisten verotukseen ja perintöön liittyviin muihin järjestelyihin.

Lisätietoja perunkirjoituksen lykkäyksestä ja sen hakemisesta löydät Verohallinnon verkkosivuilta.