Miten oikaista perunkirjoitus? Katso ohjeet!

Perunkirjoituksen oikaisu on prosessi, jossa korjataan virheet tai puutteet, jotka ovat syntyneet perunkirjoituksen yhteydessä. Perunkirjoitus on kuolinpesän osakkaiden laatima asiakirja, joka sisältää tiedot vainajan varoista ja veloista kuolinhetkellä. Oikaisu on tarpeen, mikäli perunkirjoituksessa on esimerkiksi virheellisiä tietoja tai jos kaikkia omaisuuseriä ei ole alun perin otettu huomioon.

Milloin perunkirjoituksen oikaisua voi hakea?

Perunkirjoituksen oikaisua voi hakea, kun huomataan, että alkuperäisessä perunkirjoituksessa on virheitä tai puutteita. Oikaisua voi hakea kuka tahansa kuolinpesän osakas tai muu asianosainen, kuten velkoja. Oikaisu tulee tehdä mahdollisimman pian virheen havaitsemisen jälkeen, mutta laissa ei ole asetettu tarkkaa määräaikaa oikaisun tekemiselle.

Miten perunkirjoituksen oikaisu tehdään?

Perunkirjoituksen oikaisu tehdään laatimalla uusi perunkirjoitus, jossa korjataan aiemmat virheet. Tämä edellyttää, että kaikki kuolinpesän osakkaat kokoontuvat uudelleen tai antavat valtuutuksen oikaisun tekemiseen. Uusi perunkirjoitus tulee toimittaa verottajalle, joka päivittää tiedot verotusta varten.

Esimerkkejä yleisistä virheistä perunkirjoituksessa

  • Väärät tiedot vainajan tai perillisten nimissä tai osoitteissa
  • Puutteelliset tiedot vainajan omaisuudesta tai veloista
  • Virheelliset arviot omaisuuden arvosta

Hyödyllisiä linkkejä

  1. Oikeusministeriö: Tietoa perintöoikeudesta ja perunkirjoituksesta.
  2. Verohallinto: Ohjeita perunkirjoituksen tekemiseen ja oikaisuun.

Perunkirjoituksen oikaisu on tärkeä toimenpide, jolla varmistetaan, että perintöverotus perustuu oikeisiin tietoihin ja että perilliset saavat oikeudenmukaisen osuuden perinnöstä. Mikäli epävarmuutta oikaisun tarpeesta tai menettelystä ilmenee, on suositeltavaa kääntyä asiantuntijan puoleen.