Mikä on perunkirjoituksen tarkoitus? Selitys tässä.

Perunkirjoitus on oikeudellinen toimenpide, joka suoritetaan henkilön kuoleman jälkeen. Sen tarkoituksena on selvittää vainajan varallisuus ja velat, määrittää perilliset ja varmistaa, että perintö jaetaan lain mukaisesti. Perunkirjoitus on edellytys perintöveron määräytymiselle ja perinnönjaolle.

Miksi perunkirjoitus on tarpeellinen?

Perunkirjoituksella on useita tärkeitä tarkoituksia:

  • Perillisten selvittäminen: Dokumentoidaan, keitä ovat lainmukaiset perilliset tai testamentinsaajat.
  • Vainajan velkojen kartoitus: Selvitetään, mitä velkoja vainajalla oli kuolinhetkellä, jotta ne voidaan maksaa perinnöstä.
  • Perintöverotuksen perusta: Perunkirjoituksessa laadittu luettelo vainajan varoista ja veloista on perusta perintöveron määräytymiselle.
  • Oikeudellinen selvitys: Tarjoaa virallisen dokumentaation vainajan taloudellisesta tilanteesta, mikä on tärkeää esimerkiksi perintöriitojen ehkäisemiseksi.

Miten perunkirjoitus tehdään?

Perunkirjoitus tulee toimittaa kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Prosessi alkaa vainajan dokumenttien keräämisellä, johon kuuluvat esimerkiksi pankkitiliotteet, kiinteistöjen tiedot ja mahdolliset velkakirjat. Perunkirjoitusta varten on kutsuttava paikalle pesän ilmoittaja, joka on yleensä perillinen tai muu läheinen, sekä vähintään kaksi esteetöntä todistajaa.

  1. Kerää tarvittavat asiakirjat ja tiedot vainajasta.
  2. Valitse pesän ilmoittaja ja kutsu todistajat.
  3. Järjestä perunkirjoitustilaisuus, jossa kaikki asiakirjat käydään läpi ja kirjataan ylös.
  4. Laadi perukirja, joka allekirjoitetaan kaikkien osallisten toimesta.
  5. Toimita perukirja verottajalle verotusta varten.

Lisätietoja ja resursseja

Lisätietoja perunkirjoituksesta ja sen vaatimuksista voi löytää esimerkiksi Verohallinnon sivuilta tai oikeusministeriön julkaisuista. On suositeltavaa konsultoida lakimiestä tai muuta asiantuntijaa, jos perunkirjoitus vaikuttaa monimutkaiselta tai jos perintöön liittyy erityisiä kysymyksiä.

Lisätietoja:
Verohallinto,
Oikeusministeriö