Miten tehdään perunkirjoitus? Opas ja vinkit

Perunkirjoitus on osa kuolinpesän hallinnointia ja se tulee suorittaa Suomessa kolmen kuukauden kuluessa henkilön kuolemasta. Perunkirjoituksessa laaditaan luettelo vainajan omaisuudesta ja veloista, ja se on perusta perintöverotuksen määräytymiselle sekä perinnönjaolle.

Mikä on perunkirjoitus?

Perunkirjoitus on menettely, jossa selvitetään vainajan varallisuusasema kuolinhetkellä. Tämä käsittää niin omaisuuden, kuten kiinteistöt, arvopaperit ja muut arvoesineet, kuin myös velat. Perunkirjoituksen tarkoituksena on tuottaa oikea ja rehellinen kuva vainajan taloudellisesta tilanteesta.

Kuka voi toimittaa perunkirjoituksen?

Perunkirjoituksen voi toimittaa joko perilliset itse tai he voivat valtuuttaa ulkopuolisen, kuten lakimiehen tai muun asiantuntijan, hoitamaan tehtävän. On suositeltavaa käyttää asiantuntijaa erityisesti silloin, kun perintöön liittyy monimutkaisia juridisia kysymyksiä tai suuria arvoja.

Perunkirjoituksen vaiheet

  1. Valmistelu: Kokoonnutaan ja kerätään tarvittavat asiakirjat, kuten testamentti, kiinteistöjen rekisteriotteet ja arvopapereiden todistukset.
  2. Itse perunkirjoitus: Laaditaan perukirja, johon kirjataan kaikki omaisuuserät ja velat. Perukirjaan merkitään myös perilliset ja heidän osuutensa perinnöstä.
  3. Perukirjan allekirjoitus: Kaikki perilliset allekirjoittavat perukirjan, joka vahvistetaan myös todistajien toimesta.
  4. Perukirjan toimittaminen verottajalle: Perukirja toimitetaan verottajalle, joka laskee perintöveron määrän.

Hyödyllisiä linkkejä

Perunkirjoitus on tärkeä osa perinnönjaon selvittämistä ja se kannattaa tehdä huolellisesti, jotta kaikki perilliset saavat oikeudenmukaisen osuutensa perinnöstä ja perintöverot määräytyvät oikein.