Mikä on perunkirjoitus? Selitämme prosessin.

Perunkirjoitus on oikeudellinen toimenpide, joka suoritetaan henkilön kuoleman jälkeen. Sen tarkoituksena on selvittää vainajan varallisuus ja velat sekä määrittää perinnönjaon perusteet. Perunkirjoitus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta, ja se on edellytys perintöverotuksen toimittamiselle.

Mikä on perunkirjoitus?

Perunkirjoitus on menettely, jossa laaditaan luettelo vainajan omaisuudesta ja veloista. Tämä dokumentti, perukirja, on peruste, jonka mukaan perintövero määräytyy ja perintö jaetaan. Perunkirjoituksen suorittaa joko pesän ilmoittaja, joka voi olla vainajan omainen tai muu läheinen, tai ammattimainen pesänselvittäjä.

Perunkirjoituksen kulku

  1. Valmistelu: Kerätään kaikki tarvittavat asiakirjat, kuten testamentti, avioliittotodistus ja velkakirjat.
  2. Kokous: Kaikki perilliset kokoontuvat, ja perunkirjoitus voidaan pitää joko fyysisesti tai etäyhteyksien avulla.
  3. Dokumentointi: Laaditaan perukirja, joka sisältää tiedot vainajan varoista ja veloista sekä perillisten tiedot.
  4. Allekirjoitukset: Kaikki perilliset allekirjoittavat perukirjan.
  5. Verottajalle toimittaminen: Perukirja toimitetaan verottajalle, joka laskee perintöveron määrän.

Usein kysytyt kysymykset

  • Mitä tapahtuu, jos perunkirjoitusta ei tehdä? Jos perunkirjoitusta ei tehdä määräajassa, perilliset voivat joutua maksamaan myöhästymismaksuja. Lisäksi perintövero määräytyy arvioiden perusteella, mikä voi johtaa suurempiin maksuihin.
  • Voiko perunkirjoituksen tehdä itse? Kyllä voi, mutta monimutkaisissa perintöasioissa on suositeltavaa käyttää asiantuntijan apua.
  • Mitä kustannuksia perunkirjoitukseen liittyy? Kustannukset voivat vaihdella muutamasta sadasta eurosta useisiin tuhansiin euroihin, riippuen muun muassa pesänselvittäjän palkkiosta ja muista kuluista.

Hyödyllisiä linkkejä

Lisätietoa perunkirjoituksesta ja sen vaatimuksista löydät seuraavista lähteistä:

Perunkirjoitus on tärkeä osa perinnönjaon hallintaa ja verotusta Suomessa. Sen huolellinen toteuttaminen varmistaa, että perintövero määräytyy oikein ja että perilliset saavat oikeudenmukaisen osuutensa perinnöstä.