Mikä on pesänselvittäjä? Selitys ja tehtävät.

Pesänselvittäjä on henkilö, joka nimetään kuolinpesän hoitajaksi, kun henkilö on kuollut ja hänen omaisuutensa on jaettava perillisille. Pesänselvittäjän tehtävä on selvittää vainajan varallisuus, maksaa velat ja jakaa jäljelle jäävä omaisuus perillisten kesken. Pesänselvittäjän rooli on erityisen tärkeä, kun perilliset eivät pääse yksimielisyyteen tai kun kuolinpesä on monimutkainen.

Milloin pesänselvittäjä tarvitaan?

Pesänselvittäjä nimetään yleensä silloin, kun perilliset eivät itse halua tai pysty hoitamaan pesän selvitystä. Tämä voi johtua esimerkiksi perinnönjaon monimutkaisuudesta tai perheen sisäisistä erimielisyyksistä. Pesänselvittäjän käyttö voi auttaa välttämään riitoja ja varmistaa, että pesän selvitys tehdään lakien ja sääntöjen mukaisesti.

Pesänselvittäjän tehtävät

  • Perunkirjoituksen toimittaminen: Pesänselvittäjä vastaa perunkirjoituksen järjestämisestä, jossa kootaan yhteen vainajan varat ja velat.
  • Velkojen maksu: Ennen perinnönjakoa tulee kaikki vainajan velat maksaa. Pesänselvittäjä huolehtii, että kaikki velkojat saavat suorituksensa.
  • Omaisuuden realisointi: Jos pesässä on omaisuutta, joka tulee myydä, pesänselvittäjä huolehtii myyntiprosessista.
  • Perinnönjako: Kun velat on maksettu, pesänselvittäjä laatii jakokirjan, jossa määritellään kuka perii mitäkin.

Kuinka pesänselvittäjä valitaan?

Pesänselvittäjän voi nimetä joko vainaja itse testamentissaan tai perilliset voivat nimetä hänet yhdessä. Jos perilliset eivät pääse yksimielisyyteen pesänselvittäjän valinnasta, käräjäoikeus voi määrätä pesänselvittäjän.

Lisätietoja pesänselvittäjästä

Lisätietoja pesänselvittäjän roolista ja tehtävistä voi löytää esimerkiksi Suomen lakia käsitteleviltä verkkosivuilta tai ottamalla yhteyttä oikeudelliseen neuvonantajaan. Hyödyllistä tietoa tarjoaa myös oikeus.fi -sivusto.

Pesänselvittäjän käyttö voi sujuvoittaa perinnönjakoprosessia ja auttaa varmistamaan, että kaikki toimitetaan oikeudenmukaisesti ja lain mukaisesti. On tärkeää valita tehtävään luotettava ja asiantunteva henkilö.