Kuka On Testamentin Edunsaaja? Selitämme!

Testamentin edunsaaja on henkilö tai taho, jolle testamentin tekijä (testaattori) on määrännyt omaisuuttaan siirtyvän kuolemansa jälkeen. Testamentti on asiakirja, jossa testaattori ilmaisee tahtonsa siitä, kuinka hänen omaisuutensa jaetaan hänen kuolemansa jälkeen. Testamentin edunsaajaksi voidaan määrätä yksittäisiä henkilöitä, yhteisöjä tai vaikkapa hyväntekeväisyysjärjestöjä.

Testamentin laatiminen

Testamentin tekeminen vaatii tarkkuutta ja sen on täytettävä tietyt lailliset vaatimukset ollakseen pätevä. Suomessa testamentin on oltava kirjallinen, ja sen on allekirjoitettava kaksi esteetöntä todistajaa, jotka ovat tietoisia asiakirjan olevan testamentti. Todistajien on oltava täysi-ikäisiä ja he eivät saa olla testamentin edunsaajia.

Kenet voi määrätä edunsaajaksi?

Testamentin tekijä voi vapaasti päättää, kenet hän määrää edunsaajakseen. Edunsaajia voivat olla esimerkiksi:

  • Perheenjäsenet
  • Ystävät
  • Hyväntekeväisyysjärjestöt
  • Uskonnolliset yhteisöt
  • Koulutuslaitokset

Edunsaajan oikeudet ja velvollisuudet

Edunsaaja ei voi vaatia saavansa omaisuutta ennen testaattorin kuolemaa. Testamentin toteutumisen jälkeen edunsaajan on noudatettava testamentissa mahdollisesti määriteltyjä ehtoja. Jos testamentti on laadittu oikein ja se on lainmukainen, edunsaajan on mahdollista saada omaisuus itselleen.

Testamentin contestointi

Testamentin pätevyyttä voidaan kyseenalaistaa oikeudessa, jos uskotaan, että testamentti ei ole laillinen tai se ei vastaa testaattorin todellista tahtoa. Tällaisia syitä voivat olla esimerkiksi testaattorin pätemättömyys testamenttia tehdessä tai testamentin tekemisen yhteydessä tapahtunut painostus.

Lisätietoja

Lisätietoja testamentin laatimisesta ja edunsaajista voi löytää esimerkiksi oikeus.fi -sivustolta tai konsultoimalla lakiasiantuntijaa.

Testamentin laatiminen ja sen sisällön huolellinen harkinta on tärkeää, jotta testaattorin tahto toteutuu mahdollisimman hyvin hänen poismenonsa jälkeen. On suositeltavaa käyttää asiantuntevan lakimiehen apua testamentin laatimisessa, jotta kaikki lailliset seikat tulevat huomioitua ja testamentti on pätevä.