Mikä on testamentin erityismääräys? Selitys

Testamentin erityismääräys on testamentin tekijän (testaattorin) antama ohje tai määräys, joka koskee tiettyä omaisuutta tai sen käyttöä. Erityismääräykset voivat koskea esimerkiksi tietyn omaisuuserän luovuttamista tietylle henkilölle tai määräyksiä omaisuuden käytöstä.

Mikä on testamentin erityismääräys?

Testamentin erityismääräys on osa testamenttia, jossa testaattori antaa tarkkoja ohjeita siitä, miten tiettyä omaisuutta tulee hallinnoida tai jakaa hänen kuolemansa jälkeen. Tällaiset määräykset voivat koskea esimerkiksi kiinteistön käyttöä, arvokkaiden esineiden saajaa tai rahavarojen erityistä käyttötarkoitusta.

Erityismääräysten tyypit

  • Henkilökohtainen omaisuus: Määräys voi koskea erityisiä henkilökohtaisia omaisuuseriä, kuten koruja tai taide-esineitä.
  • Kiinteistöt: Testaattori voi määrätä, kuka perii tietyn kiinteistön tai miten sitä tulee käyttää.
  • Rahamääräiset erityismääräykset: Testaattori voi määrätä rahavarojen käytöstä tiettyihin tarkoituksiin, kuten koulutukseen tai hyväntekeväisyyteen.

Testamentin laadinta ja erityismääräykset

Testamentin tekeminen ja erityismääräysten asettaminen vaatii huolellisuutta ja usein myös asiantuntijan apua. On tärkeää, että testamentti on juridisesti pätevä ja että erityismääräykset ovat selkeitä ja toteutettavissa. Suomessa testamentin tulee olla kirjallisessa muodossa ja kahden esteettömän todistajan läsnäollessa allekirjoitettu.

Hyödyllisiä linkkejä

  1. Oikeusministeriön opas testamentin tekemiseen
  2. Tietoa testamentin laatimisesta
  3. Suomen Lakimiesliiton neuvontaa

Testamentin erityismääräykset ovat tärkeä osa testamentin laatimista, sillä ne takaavat testaattorin viimeisten toiveiden toteutumisen. On suositeltavaa keskustella lakimiehen kanssa, jotta kaikki määräykset ovat lain mukaisia ja toteutettavissa.