Miten hyödyntää testamenttia? Lue vinkit täältä.

Testamentti on asiakirja, jossa henkilö määrää omaisuutensa jaosta kuolemansa jälkeen. Testamentin avulla voi varmistaa, että omaisuus siirtyy halutuille henkilöille ja tavoilla, jotka eivät välttämättä toteutuisi lain säännönmukaisen perimysjärjestyksen mukaisesti. Testamentin laatiminen ja hyödyntäminen vaatii tiettyjä muodollisuuksia, jotta se olisi pätevä ja toteutuisi suunnitellusti.

Testamentin laatiminen

Testamentin tekeminen edellyttää, että testamentin tekijä on täysi-ikäinen ja kykenevä arvioimaan tekojensa seurauksia. Testamentin on oltava kirjallinen, ja sen allekirjoittamisen on tapahduttava kahden esteettömän todistajan läsnä ollessa. Nämä todistajat vahvistavat allekirjoituksellaan testamentin aitouden.

Testamentin sisältö

Testamentissa voidaan määrätä omaisuuden jaosta tarkasti. Esimerkiksi kiinteistöt, rahat, arvopaperit ja muut arvoesineet voidaan osoittaa tietyille henkilöille tai yhteisöille. Testamentissa voi myös määrätä, että tietty henkilö saa oikeuden asua tietyssä asunnossa elämänsä loppuun asti.

Testamentin hyödyt

  • Varallisuuden kohdentaminen: Voit määrätä omaisuutesi jaosta juuri niin kuin itse haluat, eikä pelkästään lain määrittelemällä tavalla.
  • Perintöriitojen ehkäisy: Selkeät määräykset voivat vähentää perillisten välistä riitelyä.
  • Hyväntekeväisyys: Testamentilla voi tukea hyväntekeväisyysjärjestöjä tai muita yhteisöjä.

Testamentin voimaantulo ja toteutus

Testamentti astuu voimaan testamentin tekijän kuoleman jälkeen. Perunkirjoituksen yhteydessä testamentti tulee esille ja sen määräykset huomioidaan omaisuuden jaossa. Jos testamenttiin on kirjattu erityisiä toiveita tai ehtoja, ne pyritään toteuttamaan mahdollisuuksien mukaan.

Testamentin muuttaminen ja kumoaminen

Testamentin tekijä voi milloin tahansa muuttaa tai kumota testamenttinsa. Tämä tulee tehdä samassa muodossa kuin alkuperäinen testamentti: kirjallisesti ja kahden todistajan läsnä ollessa.

Lisätietoa testamentin laatimisesta

Lisätietoa testamentin laatimisesta ja sen juridisista vaatimuksista voi löytää esimerkiksi Suomen lakia käsitteleviltä verkkosivuilta tai ottamalla yhteyttä lakiasiaintoimistoon. Hyödyllistä tietoa tarjoaa myös oikeus.fi.

Testamentin laatiminen on tärkeä osa henkilökohtaista ja perheen taloudellista suunnittelua. Asianmukaisesti laadittu testamentti varmistaa, että oma tahto toteutuu ja omaisuus siirtyy halutulla tavalla eteenpäin.